Primera Dècada (1977 – 1987)

L’Associació Estel neix l’any 1975 per iniciativa d’un grup de pares de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan Despí amb l’objectiu de la plena integració de les persones amb discapacitat a la societat. És en aquest any quan s’envien els estatuts a Govern Civil (encara no existia la Generalitat) però no serà fins al 1.977 quan van ser aprovats.

Primeres actuacions a favor de la nostra entitat

Volem destacar la col·laboració que des del primer moment va mantenir l’Ajuntament de Sant Joan Despí amb la nostra Associació. De fet, els primers passos per a constituir l’associació els varen donar els pares conjuntament amb l’assistenta social de l’Ajuntament.

Durant aquesta primera dècada l’Associació es va finançar bàsicament amb festivals benèfics que es van realitzar gràcies als esforços dels pares i mares de l’entitat, de totes les entitats socials i culturals de la nostra localitat i de tots els artistes que van participar, com ara Joan Manuel Serrat, Mari Sant Pere, Andrés Caparrós, Núria Feliu, Juanito Valderrama, Dolores Abril, Rafael Farina, La Paquera de Jerez, etc..

A nivell esportiu, agrair també a les entitats esportives com el F.C. Barcelona, al R.D.C. Espanyol, al C.E. Sabadell i a tots els clubs esportius del nostre municipi que van col·laborar amb nosaltres de manera desinteressada.

Per a poder començar a funcionar l’Associació Estel necessitava una seu, així una part dels locals que ocupa actualment l’Associació van ser cedits per l’Ajuntament que en aquell moment era franquista.

Segona Dècada (1987 – 1997)

Amb el primer Ajuntament democràtic l’Associació Estel va negociar la cessió del 50% dels locals dels que disposa actualment per a poder crear un esplai per a persones discapacitades, ja que al començament es realitzava activitat d’esplai els caps de setmana, però a petició de les famílies es va oferir servei d’esplai tots els dies de la setmana.

juegos de algunos de los chicos-as

És en aquesta dècada, quan una vegada que s’estableix la democràcia, es comença a negociar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, es comencen a rebre subvencions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, i s’abandona el finançament de l’entitat mitjançant els festivals benèfics.

Aquesta és una època de reivindicació de recursos i serveis per a les persones discapacitades ja que l’oferta en aquells moments era molt deficitària. Per aquest motiu l’Associació Estel i l’Associació Asprodis de Sant Feliu demanen ajuda a l’Ajuntament de Sant Joan Despí que va oferir la seva col·laboració i de manera conjunta van buscar la participació de la resta de la comarca.

Tots els Ajuntaments del Baix Llobregat van col·laborar proporcionant les dades i la informació que disposaven sobre el món de la discapacitat a la comarca. Fruit d’aquest treball es van organitzar una sèrie de jornades sobre la discapacitat que abarcaven tots els àmbits de la discapacitat i que van concloure amb la creació de la Coordinadora d’Associacions i Patronats dels Discapacitats del Baix Llobregat, CordiBaix.

Tercera Dècada (1997 – 2007)

Aquesta dècada ve marcada per la consolidació de l’Associació Estel i dels serveis que ofereix. La societat en general ha canviat molt des de que es va fundar l’entitat s’ha avançat molt per la normalització de serveis i recursos per a les persones discapacitades, tot i que encara s’ha de treballar per a la plena integració de les persones discapacitades a la societat.

Imatge de complement

És en aquests anys que l’Associació Estel vol donar un impuls per tal d’optimitzar els recursos i serveis que s’ofereixen a les persones discapacitades,  d’aquesta manera va impulsar  la creació del Club Esportiu Estel, entitat dedicada exclusivament a l’esport per a persones amb discapacitat.

En aquesta dècada l’Ajuntament de Sant Joan Despí realitza les reformes necessàries per a condicionar els locals de l’Associació Estel. Aquestes reformes incideixen directament en la millora dels serveis que ofereix l’entitat tant a les persones amb discapacitat com a les seves famílies.

Volem destacar la col·laboració de l’Associació Estel amb altres entitats com poden ser l’Associació de Fruita Dolça de Producció Integrada i Accent Tennis, amb les que desenvolupem un projecte anual. Actualment l’Associació Estel s’ha consolidat com a entitat ja que és un referent per a les persones amb discapacitat de la localitat i dels municipis veïns

Quarta Dècada 2007 -2017

L’objectiu fonamental de l’Associació Estel continua essent la plena integració de les persones amb discapacitat a la societat, per aquest motiu continua posant tot el seu esforç en millorar i normalitzar la vida de cadascuna de les persones amb diversitat funcional de Sant Joan Despí.

La finalitat de l’Associació Estel és la Inclusió social de les persones amb discapacitat, per aquest motiu desenvolupem activitats que impulsin la integració social real i lluitin contra el risc d’exclusió.

Fa temps que les persones amb discapacitat del nostre municipi poden gaudir de molts recursos i serveis que estan a l’abast de tots els ciutadans. Però des de l’Associació Estel volem que la nostra participació a la vida social i associativa de Sant Joan Despí sigui més activa i pugui arribar a tot arreu, per aquesta raó col·laborem amb altres entitats del municipi desenvolupant tallers i tasques conjuntament amb elles, aquesta és una immillorable manera de fomentar la integració dels nois i noies de l’entitat al seu municipi.

L’acció socioeducativa de l’Associació Estel que es desenvolupa des del compromís de les persones que formen part de l’entitat amb una clara intenció de transformadora tant de les persones com de la comunitat a la que pertanyem.